ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


สำหรับปีรายงานประจำปีแบบฟอร์ม 56-1งบการเงินคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลดทั้งหมด
2560
Q1 Q2 Q3
2559 ประจำปี  ประจำปี 
Q1 Q2 Q3 FY
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB