ปฏิทินนักลงทุน

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เวลา 14.00 ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
25 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เวลา 14.00 ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เวลา 13.00 ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
27 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เวลา 13.00 ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร