ราคาหน่วยลงทุน

ราคาหน่วยลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2560 14:00
ชื่อย่อหุ้น
ราคาล่าสุด
เปลี่ยนแปลง
%เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

AMATAR

฿ 10.60
-0.30
-2.75 %
5,400
ราคาเปิด
วันก่อนหน้า
ช่วงราคาระหว่างวัน
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.70
10.90
10.60 - 10.70
9.90 - 12.00
Chart Type