ราคาหน่วยลงทุน

ราคาหน่วยลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 19 กันยายน 2562 16:37
ชื่อย่อหุ้น
ราคาล่าสุด
เปลี่ยนแปลง
%เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

AMATAR

฿ 12.70
+0.20
+ 1.60 %
15,400
ราคาเปิด
วันก่อนหน้า
ช่วงราคาระหว่างวัน
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.60
12.50
12.60 - 12.70
10.70 - 12.70
Chart Type